Saturday, October 25, 2014

Riskikapital on kapital, mis investeeritakse märkimisväärset riski sisaldavatesse tehingutesse, alustavasse või varases arengujärgus olevasse ettevõttesse, mille edukuse võimalused on ebakindlad. Riskikapital esineb enamjaolt ettevõtte lihtaktsiate näol. Investeerimine ehk kapitali pakkumine võib toimuda otse riskikapitalistilt, kes on eraisik, või riskikapitali haldavalt fondilt, kuhu riskikapitalistid panustavad oma kapitali.

Riskikapital on kapital, mis investeeritakse märkimisväärset riski sisaldavatesse tehingutesse, alustavasse või varases arengujärgus olevasse ettevõttesse, mille edukuse võimalused on ebakindlad. Riskikapital esineb enamjaolt ettevõtte lihtaktsiate näol. Investeerimine ehk kapitali pakkumine võib toimuda otse riskikapitalistilt, kes on eraisik, või riskikapitali haldavalt fondilt, kuhu riskikapitalistid panustavad oma kapitali. Milleks saab riskikapitali kasutada?Riskikapital ei sobi siiski kõigile ettevõtetele. Ettevõtte juhtkond peab pakkuma investorile kiirelt kasvavat ettevõtet, sest vaid sel juhul võib tema kallile rahale piisavat tulusust saavutada. Kõige levinum on investeerimine nn iduettevõtetesse (start-up). Investori nõutav tulunorm on üldjuhul 40–80%. Kui ettevõtte strateegia usutaval moel kiiret kasvu ette ei näe, siis on raske turutingimustel riskikapitali kaasata. Riskikapitali pakkuja sekkub enamasti aktiivselt ettevõtte tegevusse, võttes osa ettevõtte olulisemate otsuste langetamisest, sh juhtkonna vahetus ja muud strateegilised küsimused. Hea riskikapitalist pakub lisaks rahale ettevõtte jaoks juhtimiskompetentsi ja kontakte, aidates nii kaasa ettevõtte arengule.
Riskikapitalisti jaoks on väga olulised inimesed, kelle firmasse ta investeerib. Kuna raha antakse ettevõtjatele varalise tagatiseta, äriidee ja lubaduste vastu see ellu viia, siis peetakse ettevõtte seniseid omanikke ja juhtkonda otsustamisel sageli määravaks. Meeskond peaks olema eelistatult ettevõtluskogemustega, valdkonnas kompetentne ja heade juhiomadustega. Hea, kui senine meeskond on töötanud juba mingi aeg koos ning neil on ühised väärtused, nad on ausad ja usaldusväärsed.
 Riskikapitali kaasamine Investori otsimiseks tasub võtta ühendust Arengufondiga [arengufond.ee], mis investeerib koos erainvestoritega riskikapitali Eesti uuenduslikesse, kasvavatesse ja rahvusvahelise potentsiaaliga ettevõtetesse. Erariskikapitalistide kohta saab kontaktinfot Eesti Riskikapitali Fondi [estvca.ee] kaudu. Nii nagu tegelikult iga investeeringu kaasamisel, müüvad ettevõtjad ka riskikapitali kaasamisel investorile ettevõtte tulevikku (esialgu küll vahe-eesmärke seades). Investor peab olema võimeline hindama, kas juhtkond suudab lubatu ellu viia. Suur määramatus teeb selle hindamise alati keeruliseks. Üldjuhul peetakse normaalseks, et kui kümnest investeeringust ühte-kahte ettevõttesse tehtu õnnestub, on investeerimisportfell edukas.Fondiinvestorid otsustavad fondi haldava ettevõtte tegevuse üle portfelli järgi, mis peaks pakkuma neile vähemalt 15–20-protsendilist tulusust. Riskikapitalistid jälgivad kasu saamisel eesmärki 2% investeeritud kapitalist ja 20% puhaskasumist.
Riskikapitali kaudu omandatava osaluse kindlaksmääramiseks hinnatakse esmalt ettevõtte väärtust. Näiteks kui ettevõtte väärtus on 1 miljon eurot ja kui ettevõtte soovib kaasata tootega turuletulekuks 200 000, siis sel juhul oleks uute investorite omandatava osaluse väärtus 20%. Uues finantseerimisvoorus emiteeritavate aktsiate kogus moodustab samuti 20% emissioonijärgsest aktsiate kogusest.
Riskikapital on üldjuhul tähtajaline raha, mida soovitakse ettevõttest välja viia tavaliselt 5–7 aasta jooksul, seetõttu ei anta eduka ja väärtusliku ettevõtte loomiseks ettevõtjatele just eriti palju aega.
 
allikas: eas.ee
 

märksõnad: Riskikapital, konsortsium, investor

kommenteeri esimesena!
palun jaguge meiega, kui lugemisaine meeldis Teile!
comments powered by Disqus
ma ikka ei otsi otsige midagi!