Thursday, December 11, 2014

Horizont 2020 Euroopa Liidu (EL) teadusuuringute ja innovatsiooni uue rahastamisprogrammi nimi – Horisont 2020 – peegeldab püüdu luua uusi ideid ja töökohti ning edendada majanduskasvu ka edaspidi.

Horisont 2020 
Euroopa Liidu (EL) teadusuuringute ja innovatsiooni uue rahastamisprogrammi nimi – Horisont 2020 – peegeldab püüdu luua uusi ideid ja töökohti ning edendada majanduskasvu ka edaspidi. Programm „Horisont 2020” on põhiline vahend Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Parlamendi juhtalgatuse „Innovaatiline liit” rakendamisel. Programmi „Horisont 2020” koondatakse kõik praegused EL teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisvahendid: teadusuuringute raamprogramm, konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi ning Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi tegevused. Sellisele lähenemisviisile on toetust avaldanud nii sidusrühmad, Euroopa Parlament, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kui ka Euroopa teadusruumi komitee. 

allikas: etag.ee


märksõnad: Horisont 2020, teadusuuring, innovatsioon, rahastamisprogramm

kommenteeri esimesena!
palun jaguge meiega, kui lugemisaine meeldis Teile!
comments powered by Disqus
ma ikka ei otsi otsige midagi!