Monday, December 08, 2014

Kapital on väärtus või omand, mida saab kasutada lisaväärtuste loomiseks. Kapitaliks võib olla raha, kinnisvara, oskusteave, seadmed jne.

loen edasi

märksõnad: Kapital, väärtus, omand, lisaväärtus, surnud kapita

kommenteeri esimesena!
Saturday, October 25, 2014

Riskikapital on kapital, mis investeeritakse märkimisväärset riski sisaldavatesse tehingutesse, alustavasse või varases arengujärgus olevasse ettevõttesse, mille edukuse võimalused on ebakindlad. Riskikapital esineb enamjaolt ettevõtte lihtaktsiate näol. Investeerimine ehk kapitali pakkumine võib toimuda otse riskikapitalistilt, kes on eraisik, või riskikapitali haldavalt fondilt, kuhu riskikapitalistid panustavad oma kapitali.

loen edasi

märksõnad: Riskikapital, konsortsium, investor

kommenteeri esimesena!
Saturday, October 25, 2014

Investeering on kasu saamise eesmärgil tehtud pikaajaline kapitalimahutus.

loen edasi

märksõnad: kaks, grupp, Investeering, värtpaber

kommenteeri esimesena!
ma ikka ei otsi otsige midagi!