Saturday, December 13, 2014

äripakkumine on selline ärivõimalus

loen edasi

märksõnad: äripakkumine, ärivõimalu, nõudlus, ettevõte

kommenteeri esimesena!
Thursday, December 11, 2014

Mida tähendab olla edasimüüja? Edasimüüja (inglise keelest distribute « levitama, jaotama, laiali jagama ") - isik, kes täidab toodete info levitamise funktsiooni. Edasimüüja osutab Ettevõtte klientidele teenuseid, mis on seotud Ettevõtte toodete soetamise küsimustega, köidab Ettevõttesse ligi edasimüügiga tegelemiseks uusi kandidaate.

loen edasi

märksõnad: edasimüüja, Ettevõtte, konsultant, klient

kommenteeri esimesena!
Thursday, December 11, 2014

Mis on iduettevõte (startup)? Iduettevõte on skaleeritava toote või teenuse väljatöötamiseks loodud alustav ettevõte, mida iseloomustab määramatus ning mille keskmes on üldjuhul innovaatiline tehnoloogia või uudne ärimudel.

loen edasi

märksõnad: iduettevõte, startup, teenus, skaleeritava toode, ärimudel

kommenteeri esimesena!
Saturday, October 25, 2014

Innovatsioon kõige üldisemas mõttes on millegi uut moodi tegemine. See võib viidata järkjärgulistele, radikaalsetele või revolutsioonilistele muutustele mõtlemises, toodetes, protsessides või organisatsioonides.

loen edasi

märksõnad:

kommenteeri esimesena!
ma ikka ei otsi otsige midagi!